MENU | PRODUKTY |

Oferta

Sprawdź nas

Dane Firmy

NEON-SERVICE SŁAWOMIR ŚCIESZKA
ul.Cieszyńska 45
43-300 Bielsko-Biała, PL
NIP: 5470245983
Tel: +4833 8119416
Tel: +4833 8123608.

klej MAFIX ALKAFEN PCV / MAFIX ALKAFEN PCV Glue

MAFIX Alkafen to profesjonalny szybkoschnący klej konstrukcyjny do PCV .

Stosowany  do klejenia liter ,płyt piankowych  i płyt PCV.

Posiada bardzo dobrą stabilność cieplną i odporność na UV.

Dostępne kolory:  biały i transparentny.

Opakowanie: tuba 200ml.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne Producenta:

Właściwości:

Skład

polichlorek winylu w rozpuszczalniku

Kolor warstwy po utwardzeniu

ALKAFEN, NV: przezroczysty, HV:matowy ALKAFEN biały

Lepkość

Przy:+25°C, 30s

ALKAFEN NV
ALKAFEN

około
około

2200 mPa.s
3100 mPa.s

Przy: +25°C, 60s

ALKAFEN NV
ALKAFEN

około
około

4000 mPa.s
4000 mPa.s

Masa właściwa

EN 542 przy +20°C

0,99 g/cm3

Czas otwarcia

przy 20°C, 50% wilgotności powietrza

Nanoszona ilość 150 µm - szkło

ok. 60 sek.

Twardość funkcyjna przy klejeniu bez pasków kleju

ok. 2 - 4 min

Czas całkowitego utwardzenia przy 20°C,
50% wilgotności powietrza

ok. 24 h (~90%)
(odparowanie resztek rozpuszczalnika może trwać do 8 tygodni)

Minimalna temperatura stosowania

od 5°C

Punkt zapłonu

- 19°C

Temperatura samozapłonu

+465°C

 

Instrukcja stosowania:
Powierzchnię oczyścić z tłuszczu i kurzu. Klej nanosić na jedną z klejonych powierzchni w ilości, aby po połączeniu materiału nie wyciekał. Materiały po naniesieniu kleju połączyć w ciągu maks. 60 sekund, połączenie unieruchomić. Połączenie osiąga wytrzymałość funkcyjną po 2-4 minutach, pełne utwardzenie po 24 godzinach. Wyciekły klej należy usunąć nożem. Nośność połączenia klejonego uzyskiwana jest po 16 godzinach, pełne utwardzenie zależy od temperatury i wilgotności otoczenia i może trwać nawet do 8 tygodni. Po sklejeniu dodatkowych profili nie należy ich wystawiać na oddziaływanie wysokich temperatur (powyżej +25°C) lub promieni słonecznych przez okres 1 tygodnia – w ten sposób można zapobiec powstawaniu pęcherzy w warstwie akrylowej.

 

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +15 do +25°C, unikać promieni słonecznych.

W zamkniętym oryginalnym opakowaniu można przechowywać przez 12 miesięcy.

Podczas okresu przechowywania zwiększa się lepkość kleju.

Ostrzeżenie:
Producent gwarantuje jakość produktu w przypadku przestrzegania procedur stosowania i prawidłowego przechowywania.

Jeżeli produkt ma być stosowany w innym celu, niż opisany, należy sprawdzić jego stosowanie bezpośrednio w miejscu i warunkach, w których klejenie będzie wykonywane. W przypadku produktów stosowanych w taki sposób producent nie może udzielić gwarancji na jakość połączenia.